Pingo first pingouin
Yarn 3 pingouin
Pingo tweed pingouin